بعد از ثبت نام آثار خود را ثبت نمائید

پویش سواد رسانه ای خاطره نگار ابوذر

محورهای پنجمین جشنواره ابوذر

جهش و تولید و اقتصاد مقاومتی

کلیه آثار شما در این حوزه پذیرفته خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت

جهش و تولید و اقتصاد مقاومتی

بصیرت و دشمن شناسی

کلیه آثار شما در این حوزه پذیرفته خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت

بصیرت و دشمن شناسی

مبارزه با تروریسم و خروج آمریکا از منطقه

کلیه آثار شما در این حوزه پذیرفته خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت

مبارزه با تروریسم و خروج آمریکا از منطقه

مبارزه با آسیب های اجتماعی

کلیه آثار شما در این حوزه پذیرفته خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت

مبارزه با آسیب های اجتماعی

مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه

کلیه آثار شما در این حوزه پذیرفته خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت

مسائل صنفی خبرنگاران و اصحاب رسانه

کرونا و کمک مومنانه

کلیه آثار شما در این حوزه پذیرفته خواهد شد و مورد داوری قرار خواهد گرفت

کرونا و کمک مومنانه

چهل سالگی دفاع مقدس

چهل سالگی دفاع مقدس

دستاوردهای انقلاب اسلامی

دستاوردهای انقلاب اسلامی

بسیج و حوزه اقدام

بسیج و حوزه اقدام

امیدآفرینی

امیدآفرینی

استانی

استانی